Dossier en Privacy

Privacy en geheimhoudingsplicht.

Alles wat tijdens de sessies besproken wordt tussen cliënt en behandelaar is vertrouwelijk. Informatie wordt alleen aan derden verstrekt, indien u hiervoor schriftelijk toestemming geeft.

De praktijk werkt nauw samen met een aantal huisartsen in Waddinxveen. Rapportage aan de huisarts gebeurt alleen als u hier geen bezwaar tegen maakt.
Na afsluiting van de behandeling wordt de verwijzer hierover schriftelijk ingelicht tenzij u hier tegen bezwaar maakt.

 

Privacyverklaring

Wij verwerken medische gegevens van onze patienten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met mevrouw J.D. Ritter 

 

Dossier

 

Van iedere ingeschreven cliënt wordt een dossier bijgehouden. In uw dossier worden, in overleg met u, uw gegevens genoteerd.
Wanneer u niet meer bij ons komt, sluiten wij na het laatste consult het dossier af.
Na afsluiting van het dossier zijn wij wettelijk verplicht dit vijftien jaar te bewaren, daarna wordt het vernietigd.
Uw gegevens worden in geanonimiseerde vorm aangeleverd bij het DIS om verslag te doen van de activiteiten. Het betreft gegevens uit de basisregistratie van zorgaanbieders over wat zij aan zorg geleverd en gedeclareerd hebben.. Als u niet wilt dat uw gegevens hiervoor gebruikt worden kunt u hier tegen bezwaar maken.

 

Volledige Privacyverklaring

 

/upload/Privacyverklaring_van_de_Praktijk_voor_Eerstelijnspsychologie_Waddinxveen.pdf

 

 

(c) 2006 - 2022, EerstelijnsPsychologie-Waddinxveen.nl. - site by site by Kant en Klare site uw eigen unieke website!
Page generated in: 0.00669 seconds | 30 queries executed.