Kosten/vergoedingen

De praktijk voor eerstelijnspsychologie Waddinxveen heeft contracten afgesloten met de volgende verzekeringen:

 

 

VGZ

CZ

Menzis

DSW

VRZ zorginkoop

ZilverenKruis

IZZ

Delta Lloyd

Anderzorg

inTwente

ONZV

ProLife

IZA

Ohra

 

Stad Holland

Zorg en Zekerheid

FBTO

UMC

 

 

de Amersfoortse

PNO

Interpolis

Univé zorg

 

 

Ditzo 

Salland

de Friesland

VGZ Cares

 

 

 

VvAA

Avéro Achmea

Bewuzt

 

 

 

Zorgdirect 

OZF

MVJP

 

 

 

Hollandzorg

Avero IAK

ZEKUR

 

 

 

 

Avero Aevitae

SZVK

 

 

 

 

 

Zorgzaam verzekerd

 

 

 

 

 

Aevité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iedereen heeft vanuit de basisverzekering met ingang van 2014 recht op vergoeding van de gesprekken vanuit de Generalistische Basis GGZ. De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor lichte tot matig ernstige klachten en stoornissen. 

Er is geen sprake meer van een vergoeding per gesprek, maar van vier door de overheid vastgestelde zorgprodukten, te weten: kort, middel, intensief en chronisch. Het aantal sessies dat vergoed wordt is afhankelijk van de keuze van het produkt en zal tussen de 5 en de 12 sessies liggen. De keuze voor deze zorgprodukten hangt samen met de ernst van de klachten.

 

Nza Tarieven 2018:

Code Presatie Maximumtarief
180001 Kort € 487,26
180002 Middel € 830,23
180003 Intensief

€ 1.301,85

180005 Onvolledig Behandeltraject € 198,88

 

Een aantal behandelingen wordt niet meer vergoed vanuit het basispakket. Aanpassingsstoornissen, specifieke fobie,  werk- en relatieproblematiek zijn uitgesloten van vergoeding. Deze behandeling zult u zelf moeten betalen, in een enkel geval biedt de aanvullende verzekering een mogelijkheid tot vergoeding. De kosten van deze behandeling bedragen € 95,- per sessie. NB: over werk- en relatieproblematiek moet BTW worden afgedragen.

 

Met ingang van 2014 is geen eigen bijdrage per gesprek meer verschuldigd. Wel moet u rekening houden met het feit dat de gesprekken ten laste komen van uw eigen risico, dit bedraagt in 2018  € 385,-. De GGZ-zorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar is vanaf 1 januari 2015 ondergebracht bij de gemeente, hiervoor heeft de praktijk in 2017 géén overeenkomst meer afgesloten.

 

Indien u verhinderd bent dient u een afspraak minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen anders zijn wij genoodzaakt een now show tarief in rekening te brengen van € 60,-.

 

 
(c) 2006 - 2022, EerstelijnsPsychologie-Waddinxveen.nl. - site by site by Kant en Klare site uw eigen unieke website!
Page generated in: 1.21091 seconds | 30 queries executed.