Kwalificaties/registraties

Registratie en Kwalificatie

Hannah Ritter beschikt over de volgende registraties en kwalificaties:
 
  • Registratie in het BIG-register als GZ- (gezondheidszorg)psycholoog, registratie nummer 89061679325. Registratie gebeurt in het kader van de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) die de kwaliteit in de gezondheidszorg bevordert en bewaakt. Het register is onderdeel van het agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) dat valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS.
  • Registratie als Eerstelijnspsycholoog bij het NIP.
  • Lidmaatschap LVVP, de beroepsvereniging Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten, www.lvvp.info).
  • Lid van de psychologen cooperatie Psyzorg Hoflanden.
  • Lidmaatschap NIP. Leden hebben het keurmerk 'psycholoog NIP' van de landelijke beroepsvereniging van psychologen NIP (Nederlands Instituut van Psychologen te Amsterdam, www.psynip.nl). Het NIP draagt zorg voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden.
     
(c) 2006 - 2022, EerstelijnsPsychologie-Waddinxveen.nl. - site by site by Kant en Klare site uw eigen unieke website!
Page generated in: 1.17904 seconds | 30 queries executed.